انتخاب رشته‌های مهارتی اولویت دانش آموزان مازندرانی
انتخاب رشته‌های مهارتی اولویت دانش آموزان مازندرانی
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به این‌که این استان در هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه‌ای و کاردانش از متوسط کشوری بالاتر است، گفت: در راستای تحقق سیاست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر سوق دادن محصلان به این رشته ها اقدامات لازم انجام شده است.

به گزارش ندای تجن-حسین کمالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: میانگین کشوری حضور دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش ۳۶ درصد بوده که این رقم در استان قابل توجه تر است.

وی ادامه داد : متوسط حضور دانش آموزان مازندران به این رشته های تحصیلی در مقطع متوسطه ۴۱ درصد است که نشان دهنده موفقیت آموزش و پرورش در دستیابی به سیاست موردنظر وزارتخانه متبوع است.

به گفته کمالی طبق برنامه قانون ششم توسعه و سند تحول بنیادین باید ۵۰ درصد دانش آموزان کشور به رشته های مهارتی هدایت می‌شدند که متاسفانه به دلیل برخی کم کاری ها در سال های گذشته این اتفاق رخ نداد.

وی لزوم مهارت آموزی دانش آموزان برای بازار کار کشور، توسعه اقتصادی و همچنین پیوند مدرسه با فضای کسب و کار را الزامی دانست و گفت : استقبال دانش آموزان با توجه به چندین دهه رسوب تفکر تحصیل در رشته علوم تجربی کار بسیار دشواری است و به فرهنگی سازی، اقناع سازی، ارتباط مدارس با بازار کار و همچنین کاهش زمان اشتغال نیاز دارد.

وی مدرسه محوری، مهارت آموزی و تربیت تمام ساختی را هدف اصلی سند تحول بنیادین برشمرد و افزود : امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه و کشور نیازمند رشته های مهارتی است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران رشد پنج درصدی میانگین توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش دانش آموزان استان را نشات گرفته از هدایت تحصیلی، راهنمایی مشاوران در مدارس، کاریابی، کارآفرینی و در نظر گرفتن رشته های تحصیلی متناسب با بازار کار عنوان کرد.

وی گفت : چند عامل در انتخاب رشته های تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد که استعدادها و توانمندی ذهنی فردی، وجود امکانات و تجهیزات در مدارس و انجام مشاوره تحصیلی از آن جمله است.

مازندران بیش از ۵۲۰ هزار دانش آموز دارد.