کسانی که مخالف اکوسیستم استارت‌آپی کشور هستند مهاجرت جوان‌ها برای آنان فرصت است
کسانی که مخالف اکوسیستم استارت‌آپی کشور هستند مهاجرت جوان‌ها برای آنان فرصت است
وزیر پیشین ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار جماران در خصوص مهاجرت نخبگان استارت‌آپی کشور به خارج گفت: آماری رسمی یا غیر رسمی از مهاجرت نخبگان استارت‌آپی ندارم اما برنامه‌های کشورهای همسایه برای جذب نوآوری و توسعه استارت‌آپها قابل توجه است.

به گزارش ندای تجن به نقل از جماران؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار جماران در خصوص مهاجرت نخبگان استارت‌آپی کشور به خارج گفت: آماری رسمی یا غیر رسمی از مهاجرت نخبگان استارت‌آپی ندارم اما برنامه‌های کشورهای همسایه برای جذب نوآوری و توسعه استارت‌آپها قابل توجه است.

آذری جهرمی گفت: در دیدگاه کسانی که همواره مخالف اکوسیستم استارت‌آپی کشور بودند؛ مهاجرت این جوانها به خارج کشور نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است. صاحبان این نوع دیدگاه‌ها ضربه‌های بزرگی به پیشرفت کشور زده‌اند.