تشکیل تیم‌های بازرسی نامحسوس برای ارزیابی مدیران کل مازندران
تشکیل تیم‌های بازرسی نامحسوس برای ارزیابی مدیران کل مازندران
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، از تشکیل گروه‌های بازرسی نامحسوس در ادارات کل مازندران خبر داد و گفت: این تیم‌ها بر نحوه رسیدگی به کار مردم در ادارات کل استانی نظارت می‌کنند.

به گزارش ندای تجن به نقل از ایسنا-روح‌الله سلگی امروز در جریان ملاقات مردمی در استانداری مازندران، افزود: تسهیل امور و تامین حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی وظیفه خطیر و محوری مدیران است .

این مسئول سیاسی با اشاره به مراجعه گسترده مردم به دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: چرخه معیوب اداری و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نگران کننده است.

وی گفت: رعایت حقوق اساسی مردم در دستگاه‌ها منشور اجرایی دولت سیزدهم است.

سلگی با بیان اینکه سرعت رسیدگی به امور مردم در دستگاه‌ها ی اجرایی استان نباید فدای سلامت امور شود، خاطرنشان کرد: تامین رضایت مردم در روند کار اداری در گرو مراقبت جدی از سلامت رویه‌های اجرایی است.

معاون استاندار مازندران یادآور شد: ایجاد نارضایتی در سیستم  اداری استان مغایر اهداف و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم است.

وی از تشکیل گروه‌های بازرسی نامحسوس در ادارات کل مازندران خبر داد و افزود: این تیم‌ها بر نحوه رسیدگی به کار مردم در ادارات کل استانی نظارت می‌کنند.

وی یادآورشد: مدیران دستگاه‌های فعال اجرایی در زمینه تسهیل امور مردم در مازندران از سوی استاندار تشویق خواهند شد.

سلگی تصریح کرد: پاسداری از حرمت ارباب رجوع در ادارات خط قرمز دولت سیزدهم است.