توسعه فرودگاه‌ها، محور برنامه‌های سفر دوم رئیس جمهور به مازندران است
توسعه فرودگاه‌ها، محور برنامه‌های سفر دوم رئیس جمهور به مازندران است
رضا علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، گفت: برای توسعه فرودگاه‌ها، برنامه های پیشنهادی در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان و برنامه هفتم توسعه گنجانده می‌شود. ‎

به گزارش ندای تجن_رضا علیخانی در نشست با مدیرکل فرودگاه‌های مازندران برای بررسی آخرین وضعیت ناوگان حمل و نقل هوایی استان با بیان اینکه مازندران از شرایط خاص گردشگری در کشور برخوردار است و توسعه فرودگاه‌های استان ضرورت دارد، اظهار کرد: برای توسعه فرودگاه‌های مازندران، نیازمندی‌های استان در سفر دور دوم رئیس جمهور و همچنین در  برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پیشنهادی، چشم انداز جابجایی مسافر هوایی مطابق با توسعه صنعت گردشگری هوایی دیده شود، افزود: با توجه به نگاه خاص استان برای گنجاندن مصوبات سفر رئیس جمهور و برنامه هفتم، توسعه فرودگاه‌های مازندران با استفاده از اعتبار ملی رقم خواهد خورد.

معاون عمرانی استاندار مازندران، رسیدگی به نیازمندی‌های بیرون فرودگاه دشت ناز را بسیار مهم دانست و یادآورشد: ایمن سازی، رفع نقاط حادثه خیز، توجه به سیما و منظر ورودی فرودگاه، ترمیم راه دسترسی و مدخل ورودی فرودگاه که با روستا تلاقی دارد، ساماندهی و نسبت به احداث تقاطع غیر هم سطح آن نیز اقدام شود.

علیخانی با بیان اینکه محدودیت‌های قانونی و زیرساختی تاکسی هوایی باید رفع شود، گفت: در برنامه هفتم توسعه این طرح دیده شود و بسترهای قانونی، حقوقی و حاکمیتی برای ورود سرمایه گذار این بخش فراهم گردد و به عنوان نیاز در برنامه هفتم توسعه به طرح ملی تبدیل شود.

سعدالله وطنخواه، مدیرکل فرودگاه‌های مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور اسفند پارسال به مازندران، الحاق ۵۰ هکتار زمین به فرودگاه دشت ناز پیشنهاد شد، اظهار کرد: برای طرح توسعه طول باند و استاندارد سازی روشنایی فرودگاه این میزان زمان پیشنهاد شد که تاکنون محقق نشد