فیلم/شرکت صنایع چوب‌و کاغذمازندران تنها تولیدکننده کاغذ تحریر و روزنامه در کشور
فیلم/شرکت صنایع چوب‌و کاغذمازندران تنها تولیدکننده کاغذ تحریر و روزنامه در کشور
حمزه نژاد معاون شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، گفت:از زمان راه اندازی شرکت تاکنون 3.5میلیون تن انواع کاغذ تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه شد که صادرات به کشورهای ترکیه و عراق انجام شد.

به گزارش ندای تجن-شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران از سال 76با ظرفیت 175تن انواع کاغذ، روزنامه و چاپ به بهره برداری رسید.

حمزه نژاد معاون شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، گفت:از زمان راه اندازی شرکت تاکنون 3.5میلیون تن انواع کاغذ تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه شد که صادرات به کشورهای ترکیه و عراق انجام شد.

شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران تنها تولیدکننده کاغذ روزنامه، تحریر و کاغذفاوتین برای صنعت بسته بندی از خمیرهای دسته اول چوبی است .

  • منبع خبر : فیلم: معاونت نیروی انتظامی