مردم به خیابان آمدند
مردم به خیابان آمدند

به گزارش ندای تجن_مردم استان در اقشار مختلف در امروز ۲۲بهمن به خیابان آمدند. براساس این گزارش در مسیر راهپیمایی غرفه های نقاشی، مسابقه و بازی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به گزارش ندای تجن_مردم استان در اقشار مختلف در امروز ۲۲بهمن به خیابان آمدند.

براساس این گزارش در مسیر راهپیمایی غرفه های نقاشی، مسابقه و بازی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.