اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران
اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران

در بخش عکس-نفر اول/ حوا احمدی، نفر دوم/ محمد سلطانی، نفر سوم/ ابراهیم فلاح وشایسته تقدیر/ هدا کاشی پور در بخش کلیپ و گزارش ویدیویی-نفر اول زینب دیوارگر، نفر دوم حسین زحمتکش،نفر سوم احسان فقیهیان وشایسته تقدیرامیرحسین رفیعی در بخش مستند-نفر اول محسن باقرپور ریکنده و هیچ اثری شایسته رتبه دوم و سوم نشد. در […]

در بخش عکس-نفر اول/ حوا احمدی، نفر دوم/ محمد سلطانی، نفر سوم/ ابراهیم فلاح وشایسته تقدیر/ هدا کاشی پور

در بخش کلیپ و گزارش ویدیویی-نفر اول زینب دیوارگر، نفر دوم حسین زحمتکش،نفر سوم احسان فقیهیان وشایسته تقدیرامیرحسین رفیعی

در بخش مستند-نفر اول محسن باقرپور ریکنده و هیچ اثری شایسته رتبه دوم و سوم نشد.

در بخش موشن گرافی-نفر اول میلاد بابازاده ونفر دوم امیرحسین رفیعی وهیچ اثری شایسته رتبه سوم نشد.

در بخش اینفوگرافی -نفر اول سید محمد علی تقوی، نفر دوم سید روح الله شجاعی وهیچ اثری شایسته رتبه سوم نشد.

در بخش پادکست نفر اول/ سیده مریم حسینی و هیچ اثری شایسته رتبه دوم و سوم نشد.

در بخش گزارش خبری-نفر اول علیرضا نوری کجوریان، نفر دوم مجتبی قربانی ونفر سوم/ سید رضا هاشمی کرویی شدند.

در بخش تیتر هیچ اثری شایسته رتبه اول نشد،نفر دوم مشترک زهرا طاهری پرکوهی، نفر دوم مشترک مائده مطهری زاده،  نفر سوم مشترک مجتبی قربانی وراضیه عباسی شدند.

در بخش یادداشت نیز  نفر اول نادیا امامی، نفر دوم مشترک کوروش غفاری چراتی به همراه صمد صالح طبری ،  نفر سوم مشترک/افشین ایمانی ونفر سوم مشترک ادریس پوردهقان باغلویی شدند.

در بخش گزارش تحلیلی و تحقیقی  نفر دوم مشترک مهتاب مظفری سوادکوهی به همراه محمد حسین رمدانی،نفر سوم سید رضا هاشمی کرویی و مائده مطهری زاده  به همراه راضیه عباسی شایسته تقدیر مشترک هستند.

در بخش مصاحبه نیز نفر اول/مجتبی قربانی، نفر دوم/راضیه عباسی،نفر سوم آزاده بابانژاد.سعید منصوری وشایسته تقدیر/زینب تذکاری سالم شدند.