نمایشگاه توانمندی بانوان سرپرست خانوار در حال برگزاری است
نمایشگاه توانمندی بانوان سرپرست خانوار در حال برگزاری است
نمایشگاه توانمندی های بانوان سرپرست خانوار در حوزه های مختلف در حال برگزاری است.

مدیر مرکز طنین مهربانی با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی بانوان در محل مجتمع فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران در حال برگزاری است، گفت:تعداد ۵۰غرفه در ابن نمایشگاه مستقر است که ۴۰غرفه مربوط به بانوان سرپرست خانوار است.
میثاق اسلامی با اشاره به اینکه نمایشگاه توانمندی بانوان تا روز ۱۷اسفندماه سال جاری ادامه دارد، افزود:اختتامیه نمایشگاه در ساعت ۲۰همراه با جشن و قرعه کشی اهدای جوایز و بسته‌های حمایتی و زیارتی همراه است.

این نمایشگاه در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی،مواد شوینده، صنایع دستی، هنر و ..است.