اهمیت توجه به آب و محیط زیست در سندآمایش مازندران/ زمینه حل مشکلات مربوط به زمین در مازندران را فراهم کنیم
اهمیت توجه به آب و محیط زیست در سندآمایش مازندران/ زمینه حل مشکلات مربوط به زمین در مازندران را فراهم کنیم
استاندار با عنوان اینکه به آب و محیط زیست باید بعنوان یکی از موضوعات مهم در سند آمایش سرزمین توجه شود، گفت: سند آمایش باید کلید حل مشکلات استان باشد. ‎

به گزارش ندای تجن-سیدمحمودحسینی پور در جلسه شورای ریزی و توسعه استان، افزود: دستگاه‌های اجرایی برای توسعه بیش از پیش این استان در بخش های مختلف، یک برنامه راهبردی و مدون نیاز دارند.

وی با بیان این‌که، به سند آمایش سرزمین استان در تمام بخش ها باید توجه شود، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی، زمینه تحقق این مهم را فراهم کند.

استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: سند آمایش باید کلید حل مشکلات استان باشد و با خارج شدن از موضع رکود کنشگری انجام شود تا در مسیر توسعه استان گام برداریم.

وی گفت: بحث پسماند و زباله با هدف حفظ عرصه های طبیعی و زیست محیطی و همچنین تامین آب در سند آمایش سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه سند آمایش سرزمین مبنای برنامه ریزی و بودجه ریزی است، بیان کرد: سند آمایش سرزمین قانون اساسی استان برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های مختلف است.

حسینی پور افزود: باید مشخص شود که مصوبات شورای برنامه ریزی استان تا چه حد در تهیه سند آمایش سرزمین استان در تضاد است.

استاندار مازندران کشاورزی را اولویت نخست این استان عنوان کرد و گفت که باید بستری فراهم تا مشکلات مرتبط با زمین در این استان رفع شود.

حسینی پور با بیان اینکه در ارتباط با زمین مسایل و مشکلات زیادی وجود دارد که هنوز بعد از گذشت ۴۴ سال حل نشده است، ادامه داد: تفکیک زمین های کشاورزی به‌عنوان مهمترین مشکل در بحث تقسیم وراث بزرگترین آسیب جدی برای کشاورزی استان است.

وی با عنوان اینکه به آب و محیط زیست باید بعنوان یکی از موضوعات مهم در سند آمایش سرزمین توجه شود، گفت: در حالی که ما در تهیه سند آمایش سرزمین هنوز از روش های سنتی استفاده می کنیم اما در دنیا به بهره گیری از علم و فناوری در تهیه این سند توجه زیادی شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه در سند آمایش سرزمین رابطه بین استانی با یکدیگر باید مشخص شود، تصریح کرد: در این سند جامعه نخبگانی نیز باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید نسبت به ایجاد گفتمان واحد غالب در مجموعه مدیران استان تلاش کند.

مقام عالی دولت در مازندران، افزود: سند آمایش سرزمین در برنامه ریزی و بودجه ریزی نقش اساسی دارد و در این راستا نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید همه دستگاه‌ها را موظف کند تا برنامه در سال ۱۴۰۲ را ارایه دهند.

حسینی پور، تصریح کرد: راندمان کاری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی باید افزایش یابد.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه دستگاه های اجرایی و با همراهی دستگاه های نظارتی استان نسبت به بازنگری و تدوین سند توسعه استان با محوریت رعایت ضوابط زیست محیطی اقدام کند و هدف از اجرای این طرح توسعه اقتصادی مازندران درچارچوب مشخص و ضابطه مند است.

  • منبع خبر : استانداری مازندران