عکاس مازندرانی در کنار فعالان رسانه‌ای جهان قرار گرفت
عکاس مازندرانی در کنار فعالان رسانه‌ای جهان قرار گرفت

به گزارش ندای تجن-عکاس مازندرانی در کنار فعالان رسانه ای جهان قرار گرفت.براساس این گزارش ،احسان فضلی اصانلو عکاس خبرگزاری ایرنا مازندران که در گذشته نیز چند رتبه ملی و بین المللی کسب کرده است، این بار در لیست عکاسان اکشن جشنواره جهانی انجمن ورزشی نویسان جهان قرار گرفت.به گفته فضلی در سال جاری ۱هزار […]

به گزارش ندای تجن-عکاس مازندرانی در کنار فعالان رسانه ای جهان قرار گرفت.
براساس این گزارش ،احسان فضلی اصانلو عکاس خبرگزاری ایرنا مازندران که در گذشته نیز چند رتبه ملی و بین المللی کسب کرده است، این بار در لیست عکاسان اکشن جشنواره جهانی انجمن ورزشی نویسان جهان قرار گرفت.
به گفته فضلی در سال جاری ۱هزار و ۸۳۰نفر شرکت کننده در این جشنواره شرکت کروند که در مرحله نخست داوری ۱۵۰ نفر به عنوان لیست بلند معرفی شدند.
در حال حاضر شرکت کنندگان منتظر مراحل بعدی داوری هستند.

وی عضو خانه هنرمندان ساری نیز هست .