123 هزار نفر ازمراجعان به دادگستری مازندران مشاوره دریافت کردند
123 هزار نفر ازمراجعان به دادگستری مازندران مشاوره دریافت کردند
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در سال گذشته، 123هزار مورد مشاوره حضوری و5 هزار و238 مورد مشاوره تلفنی توسط واحد ارشاد ومعاضدت، مشاوره صورت گرفته است.


به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران حجت السلام والمسلمین اکبری گفت: در مدت مذکور 22 هزار و 134 مورد از مشاورین حقوقی و310از وکلای کانون وکلا در واحد ارشاد حضور یافته و به راهنمایی و ارشاد قضایی مردم پرداختند.
وی یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی را خدمات وکالتی عنوان کرد و افزود: هیچ کس به دلیل نداشتن پول نباید از خدمات حقوقی محروم شود به‌ طوری که در یکسال گذشته، دستگاه قضایی استان415مورد وکیل معاضدتی و 7۱ مورد کارشناس معاضدتی به مراجعان معرفی کرده است.