تولید 8میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه شهید سلیمی نکا
تولید 8میلیارد کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه شهید سلیمی نکا
نیروگاه شهید سلیمی نکا در سال گذشته حدود 8 میلیارد و 904 میلیون و 348 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص تولید کرد.

 به گزارش ندای تجن -مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: نیروگاه شهید سلیمی نکا در اسفند ماه سال گذشته نیز بیش از 621 میلیون و824 هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید بیش از 592 میلیون و437 هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

    حسینعلی تازیکی گفت: در سال گذشته حدود 80.5 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخار و حدود 19.5 درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

    وی ادامه داد: برای ایجاد آمادگی تولید پایدار در دوران پیک مصرف فصل تابستان امسال، تعمیرات میاندوره ای واحد 2 بخار به مدت 30 روز و تعمیرات اساسی واحد دو گازی و بویلر 2 بازیاب در بلوک سیکل ترکیبی به مدت 90 روز آغاز شده است و گروه های مختلفی از کارکنان از حوزه های تعمیرات، بهره برداری با پشتیبانی کارکنان ستادی به طور پیوسته مشغول فعالیت هستند تا این واحدها پس از انجام تعمیرات، طبق برنامه به شبکه سراسری برق کشور متصل شوند.

   نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخار به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، 2 واحد گازی به ظرفیت هریک 137.6 مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات با تامین بیش از 4 درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

  • منبع خبر : دریافتی از روابط عمومی