سرپرست جدید بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان مازندران منصوب شد
سرپرست جدید بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان مازندران منصوب شد
محمد اسفندیاری بعنوان سرپرست بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان مازندران منصوب شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر با صدور حکمی محمد اسفندیاری را بعنوان سرپرست استان مازندران منصوب کرد.