دعای هشتمین روز ماه رمضان
دعای هشتمین روز ماه رمضان

به گزارش ندای تجن _ دعای هشتمین روز ماه رمضان بدین شرح است. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ رَحْمَةَ الْأَیْتَامِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِخدایا در این ماه مهرورزی به ایتام، و خوراندن طعام را نصیبم کن وَ إِفْشَاءَ السَّلامِو آشکار کردن سلام را نصیبم کن وَ صُحْبَةَ الْکِرَامِو همنشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما بِطَوْلِکَ یَا مَلْجَأَ […]

به گزارش ندای تجن _ دعای هشتمین روز ماه رمضان بدین شرح است.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ رَحْمَةَ الْأَیْتَامِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ
خدایا در این ماه مهرورزی به ایتام، و خوراندن طعام را نصیبم کن

وَ إِفْشَاءَ السَّلامِ
و آشکار کردن سلام را نصیبم کن

وَ صُحْبَةَ الْکِرَامِ
و همنشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما

بِطَوْلِکَ یَا مَلْجَأَ الْآمِلِینَ
به عطایت ای پناهگاه آرزومندان