درخواست پیگیری ضعف اینترنتی اپراتور همراه اول
درخواست پیگیری ضعف اینترنتی اپراتور همراه اول
مردم از مسئولان خواستند تا نسبت به رفع مشکل ضعف اینترنتی همراه اول اقدام کنند.

به گزارش ندای تجن_ اهالی منطقه کمربندی جنوبی خواستار پیگیری درباره مشکلات اینترنتی اپراتور همراه اول شدند.

آنان در گفت و گو با ندای تجن با بیان اینکه میزان برقراری ارتباط با اینترنت از طریق،اپراتور همراه اول در این منطقه ضعیف است، افزودند:از مسئولان می خواهیم تا نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.