شکارچیان متخلف در نوشهر به ارائه خدمات رایگان محکوم شدند
شکارچیان متخلف در نوشهر به ارائه خدمات رایگان محکوم شدند
متخلفین باید در طی ۲ سال و به مدت ۴۰۰ ساعت به ارائه خدمات عمومی رایگان در حوزه محیط زیست در مناطق اعلامی از سوی اداره محیط زیست شهرستان نوشهر بپردازند.

به گزارش ندای تجن – بر اساس رای دادگاه کیفری شهرستان نوشهر، شکارچیان یک راس مرال در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی به پرداخت ضرر و زیان شکار و به تحمل یک سال حبس تعزیری و معلق نمودن حبس، به مدت ۳ سال محکوم شدند.

همچنین متخلفین باید در طی ۲ سال و به مدت ۴۰۰ ساعت به ارائه خدمات عمومی رایگان در حوزه محیط زیست در مناطق اعلامی از سوی اداره محیط زیست شهرستان نوشهر بپردازند.

این حکم قضایی با پیگیری و درخواست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر صادر شد.

  • منبع خبر : دریافتی از روابط عمومی