برای رمز گشایی کارت هوشمند سوخت شخصی به نواحی مراجعه کنید
برای رمز گشایی کارت هوشمند سوخت شخصی به نواحی مراجعه کنید

به گزارش ندای تجن- سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : شهروندان مازندرانی ، مالکین خودروهایی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند برای رمز گشایی با در دست داشتن مدارک خودرو و کارت ملی خود به یکی از نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های […]

به گزارش ندای تجن- سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : شهروندان مازندرانی ، مالکین خودروهایی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند برای رمز گشایی با در دست داشتن مدارک خودرو و کارت ملی خود به یکی از نواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در شهر های آمل ، بابل ، بابلسر ، سوادکوه ، قائم شهر ، ساری ، نکا و بهشهر مراجعه کنند تا در اسرع وقت نسبت به حذف رمز کارت سوخت آنها اقدام شود .