انتصاب سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وسوادکوه
انتصاب سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وسوادکوه

به‌گزارش رواط‌عمومی اداره‌کل، در پی حکمی از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی مازندران “مرتضی قربانی”به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی سوادکوه منصوب شد. در من این حکم چنین آمده است:  نظر به تعهد و تجارب و توانمندی شما به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سوادکوه” […]

به‌گزارش رواط‌عمومی اداره‌کل، در پی حکمی از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی مازندران “مرتضی قربانی”به سمت سرپرست اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی سوادکوه منصوب شد.

در من این حکم چنین آمده است:

 نظر به تعهد و تجارب و توانمندی شما به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سوادکوه” منصوب می گردید. لذا شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری آن شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونین، مدیران و سایر بخش های اداری، اقدامات و پیگیری های جدی در خصوص
 امور مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و یگان حفاظت را معمول نمایید.

امید است در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و متعاقب آن این اداره کل و تقویت جایگاه آن مجموعه گام های موثری بردارید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.