تمام برنج کشاورزان مازندرانی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور خریداری می‌شود
تمام برنج کشاورزان مازندرانی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور خریداری می‌شود

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران خواست برای خرید برنج کشاورزان استان اقدام عملی جدی بعمل آورند که آنان نیز پذیرفتند تا در اقدامی مهم و موثر از طریق فروشگاه های زنجیره ای کشور تا بخش قابل توجهی برنج کشاورزان را خریداری نمایند. ‎

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران خواست برای خرید برنج کشاورزان استان اقدام عملی جدی بعمل آورند که آنان نیز پذیرفتند تا در اقدامی مهم و موثر از طریق فروشگاه های زنجیره ای کشور تا بخش قابل توجهی برنج کشاورزان را خریداری نمایند. ‎

  • منبع خبر : گفتمان مازندران