عکس/پوشش مروارید سفید بر کوه‌های هلی‌چال و قله خرو نرو
عکس/پوشش مروارید سفید بر کوه‌های هلی‌چال و قله خرو نرو

به گزارش ندای تجن- برف سفید مانند مرواریدی بر دور کوه‌های هلی چال وسنکوم خرو نرو وقدمگاه خطیر کوه را پوشاند. عکاس: خدابخش درواح کنگلوئی

به گزارش ندای تجن- برف سفید مانند مرواریدی بر دور کوه‌های هلی چال وسنکوم خرو نرو وقدمگاه خطیر کوه را پوشاند.

عکاس: خدابخش درواح کنگلوئی

  • عکس:مهرعلی رهنما