پیام تبریک هفته هلال‌احمر
پیام تبریک هفته هلال‌احمر

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه؛وحید متانی رئیس جمعیت هلال احمرطی پیامی هفته هلال احمرراتبریک گفت.به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سوادکوه،درمتن پیام تبریک وحیدمتانی آمده است:                       بسمه تعالی فرق هلال احمربادیگرمؤسسات امدادی وکمک رسان این است که مربوط […]

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه؛وحید متانی رئیس جمعیت هلال احمرطی پیامی هفته هلال احمرراتبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سوادکوه،درمتن پیام تبریک وحیدمتانی آمده است:

                      بسمه تعالی

فرق هلال احمربادیگرمؤسسات امدادی وکمک رسان این است که مربوط به فوریتهاست.باید مثل سربازان یک ارتش همیشه آماده باشند.باید بتواننددرهنگام حوادث حضورواقعی مؤثرو کارگشاداشته باشند.این حالت بایدازهمه جهات حفظ شود.(مقام معظم رهبری)

جمعیت هلال احمرهمواره پیام‌آورصلح، بشردوستی ونمادی ازارج نهادن به صفات نیکویی همچون احسان،صبر،نیکوکاری،گذشت وایثاراست وبدیهی است این مهم جزباهمت وسعی فراوان پرسنل کوشا،امدادگران شجاع،جوانان غیور،مشارکت وهمیاری داوطلبان عزیزوگرانقدرو خیرین نیک اندیش جمعیت به دست نخواهدآمد.

جامعه ماامروزپیش ازهرچیزنیازمندمعنویت و فرهنگ الهی ‌انسانی است ودراین میان جمعیت هلال احمرافتخارداردبابهره گیری از آموزه‌های مکتب اسلام وسیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی وبه فعلیت رساندن ظرفیت‌های بشردوستانه مردم مؤمن وانقلابی ایران،نقش مهمی درنهادینه کردن فرهنگ یادشده دراقصی نقاط کشور و جهان  ایفانماید.
جمعیت هلال احمرسوادکوه همواره کوشیده تابا اجرای درست واصولی وظایف بشردوستانه و قانونی،خدمتگزاری مطمئن برای مردم بویژه سانحه‌ دیدگان ونیازمندان جامعه باشد.
بی‌تردیدباوجود مردان وزنان روزهای سخت،در سال‌های پیش رونیزهمچون گذشته پرافتخاردر عرصه خدمت به هموطنان نیازمندوترویج صلح، تلاش خواهیم کرد.

اینجانب برخودلازم می‌دانم به مناسبت”هفته هلال احمر” ضمن گرامیداشت یادوخاطر نجاتگران وهمکاران فقیدمان احمدرضایی،امیر حسین شهمیر،فرزاد متانی وافتخاردیارمان نجاتگر وپاسدار شهید مدافع حرم کربلایی مجتبی برسنجی،مراتب تقدیرو تشکرخودراازتلاش ها، خدمات وزحمات ارزنده وبی‌شائبه خانواده بزرگ جمعیت هلال احمرشهرستان سوادکوه اعلام نمایم وامیداست بااستعانت ازپروردگارمتعال ودر سایه عنایات و توجهات حضرت حجت(ارواحنا له الفداء)باهمکاری،همدلی وهمراهی تمامی شما تلاشگران عرصه احسان، بشردوستی و نیکوکاری شاهدتوفیقات بیشتروموفقیت های عظیم تری در راستای انجام مأموریت‌هاوتحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

                            وحید متانی
             رئیس جمعیت هلال احمرسوادکوه

روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه