تفاهم چهارجانبه برای ارتقای مهارتی استادکاران و کارگران در صنعت ساختمان مازندران
تفاهم چهارجانبه برای ارتقای مهارتی استادکاران و کارگران در صنعت ساختمان مازندران
با سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران و کانون انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی مازندران، در راستای فراهم نمودن زمینه های بهره مندی از استادکاران و کارگران صنعت ساختمان از آموزش مهارت های حرفه ای و ایمنی منعقد شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وهمچنین در راستای راهبردها و سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توانمندی سازی افراد جامعه از طریق آموزش‌های مهارتی و نیز توسعه مشارکت با بخش‌های عمومی و دولتی به منظورهم افزایی در استفاده از پتانسیل ها و امکانات ، تفاهم نامه چهار جانبه همكاري بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي مازندران با سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران و کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مازندران ، برای مدت یکسال منعقد شد.

این تفاهم نامه دارای 11 ماده و 32 بند بوده که با توافق طرفین به امضاء رسید، و اهدافی همچون توسعه مهارت‌ها و نظام مند نمودن استفاده از استادکاران و کارگران آموزش دیده در صنعت ساختمان مازندران، بررسی و ارتقای سطح مهارت استادکاران و کارگران صنعت ساختمان استان، ارتقای سطح مهارت ایمنی مورد نیاز اعضای سازمان و انجمن کارگران، تعیین سطح علمی و مهارتی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان عضو انجمن، ارتقاء آموزش مهارت مورد نیاز کارگران و استادکاران انجمن اجرای دوره های آموزشی ایمنی بهداشت برای اعضای انجمن، از رشته های آموزشی مورد توافق در تفاهم‌نامه مشاغل مشمول طرح باید از کلیه حرف دارای استانداردهای صنعت ساختمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور که مشمول طرح بیمه صنعت ساختمان می باشند، ودر صورت تغییر استاندارد در سنوات بعد استانداردهای جدید جایگزین استانداردهای قدیم می گردند، را دنبال می کند.

از جمله تعهدات اداره كل آموزش فني و حرفه اي مازندران در اين تفاهم نامه، ارائه آموزش‌های مهارتی درجه دو و یک صنعت ساختمان برای اعضای انجمن در مکان های انجمن، اخذ آزمون از آموزش دیدگان و صدور گواهینامه مهارت برای قبول شدگان، نظارت بر اجرای آموزش های مهارتی مورد تقاضا، بیمه حوادث کلیه کارگران و استادکاران معرفی شده در حین آموزش، در اختیار قرار دادن مکان برگزاری کلاس تئوری به انجمن با عقد قرارداد در صورت نیازانجمن، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه می باشد.