مسئول انجمن روابط عمومی ایران در مازندران منصوب شد
مسئول انجمن روابط عمومی ایران در مازندران منصوب شد

به گزارش ندای تجن- از سوی رئیس انجمن روابط عمومی ایران ، دکتر خسرو رفیعی ، مسئول انجمن روابط عمومی ایران در مازندران منصوب شد. سید علی حسینی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نور به عنوان مسئول انجمن روابط عمومی ایران در استان مازندران منصوب گردید. حکم وی را در عکس زیر […]

به گزارش ندای تجن- از سوی رئیس انجمن روابط عمومی ایران ، دکتر خسرو رفیعی ، مسئول انجمن روابط عمومی ایران در مازندران منصوب شد.

سید علی حسینی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نور به عنوان مسئول انجمن روابط عمومی ایران در استان مازندران منصوب گردید.

حکم وی را در عکس زیر می بینید:

  • منبع خبر : مهیار کاردر