بازگشت سعید
بازگشت سعید
افرادی که از اجرای منظم قوانین سازمانی متضرر شدند و یا متضرر می‌شوند و شهروندان بدهکار به شهر، تلاش خود را برای ممانعت از «بازگشت سعید» انجام می‌دهند و موفقیت یا عدم موفقیت این بازگشت به توان و قدرت معتقدان به شفافیت و نتیجه محوری برای پیشرفت شهر زیراب بستگی دارد.


به گزارش ندای تجن-سعید قلی‌نژاد _شهردار سابق زیراب _ از محدودیت‌قانونی ایجاد‌شده خارج شد.
تأخیر در اجرای حکم دادگاه برای عدم بکارگیری یکی از کارکنان در پست مالی عاملی بود که سعید قلی‌نژاد شهردار سابق زیراب را با انفصال از مدیریت مواجه کرد و این مدت به اتمام رسید.
شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات به افکار عمومی، برنامه‌محور‌بودن، نتیجه‌گرا‌بودن، اقتدار مدیریتی و نظم سازمانی را می‌توان بخشی از توانمندی سعید قلی‌نژاد دانست که عضو شورای اسلامی شهر زیراب با کسب بیشترین رأی و شهردار این شهر را در کارنامه خود دارد.
تفاوت مدیریت شهری دوره کنونی با دوره گذشته بیانگر تفاوت عمیق و گسترده‌ای است که «بازکشت سعید» را می‌طلبد و ضرورت اجرایی‌شدن این مطالبه توسط اعضای شورای اسلامی شهر زیراب و علاقمندان به پیشرفت شهر ضرورت دارد و البته رضایت بازگشت توسط شهردار سابق که در مقطعی شهردار کنونی را شایسته هیچ عنوانی نمی‌دانست که با وساطت برخی دلسوزان این «بی‌عنوانی» از شهردار کنونی رفع شد ولی عملکرد ضعیفی که حتی توان رویارویی با رسانه‌ها را از وی سلب کرده بود و در آستانه بازنشستگی قرار دارد از ایشان وجود دارد.
مدیریت همراه با تصمیم‌هایی است که در برخی موارد با انتقاداتی هم همراه است و اصل آن است که نکات مثبت و‌ منفی مدیریت بررسی و اگر مثبت‌ها بیشتر از منفی‌ها بود، با مدیریت توانمند روبرو هستیم و نسبت بین شهردار سابق با پایگاه خبری اخبار سوادکوه از این نمونه است.
البته افرادی که از اجرای منظم قوانین سازمانی متضرر شدند و یا متضرر می‌شوند و شهروندان بدهکار به شهر، تلاش خود را برای ممانعت از «بازگشت سعید» انجام می‌دهند و موفقیت یا عدم موفقیت این بازگشت به توان و قدرت معتقدان به شفافیت و نتیجه محوری برای پیشرفت شهر زیراب بستگی دارد.

این یادداشت پیش از این در رسانه اخبار سوادکوه منتشر شد.