فیلم/نشاء در روستای مته‌کلای سوادکوه را ببینیم
فیلم/نشاء در روستای مته‌کلای سوادکوه را ببینیم

به گزارش ندای تجن، در فصل نشای اراضی کشاورزی مازندران به سر می بریم، فصلی که کشاورزان پرتلاش مازنی بر روی زمین نرم و مرطوب استان نهال سبز را کشت می کنند تا طلای سفید را از آن هدیه بگیرند. بی شک زحمات کشاورزان مازنی بسیار ستودنی است به ویژه در دکره کنونی که مجوز […]

به گزارش ندای تجن، در فصل نشای اراضی کشاورزی مازندران به سر می بریم، فصلی که کشاورزان پرتلاش مازنی بر روی زمین نرم و مرطوب استان نهال سبز را کشت می کنند تا طلای سفید را از آن هدیه بگیرند.

بی شک زحمات کشاورزان مازنی بسیار ستودنی است به ویژه در دکره کنونی که مجوز صادرات برنج را دریافت کردیم:خانم زینت موسوی پور یکی از همکاران پرتلاش در شهرستان سوادکوه کلیپ گزارش تصویری درباره نشا برنج در روستای مته کلای این شهرستان تهیه کردند که با هم می بینیم.