انتصاب جدید در شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در مازندران
انتصاب جدید در شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در مازندران

به گزارش ندای تجن- عضو جدید شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در مازندران منصوب شد. براساس این گزارش مهیار کاردر، مشاور سردار اکبرزاده نماینده ویژه استاندار و روابط عمومی قرارگاه صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی و محیط زیست، به عنوان عضو جدید شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در مازندران منصوب شد. در متن […]

به گزارش ندای تجن- عضو جدید شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در مازندران منصوب شد.

براساس این گزارش مهیار کاردر، مشاور سردار اکبرزاده نماینده ویژه استاندار و روابط عمومی قرارگاه صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی و محیط زیست، به عنوان عضو جدید شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در مازندران منصوب شد.

در متن حکم ایشان نوشته شده است:

جناب آقای مهیار کاردر

عضو محترم شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی مازندران

با عنایت به تشکیل شورای نمایندگی انجمن روابط عمومی در استان مازندران و با توجه به تجربه و سوابق فعالیت شما،بدینوسیله به عنوان عضو شورای نمایندگی انجمن در استان مازندران برای مدت ۲سال از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲منصوب می شوید.

آیین نامه مصوبه هیات مدیره مبنی بر نحوه فعالیت ،اختیارات شورای نمایندگی به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود.

شایسته است در چارچوب آیین نامه با همکاری نماینده انجمن و سایر اعضای فعالیت مستمر و گسترده ای در راستای پیشبرد اهداف روابط عمومی داشته باشید.

در پایان سال فعالیت‌های شما ارزیابی و در صورت کسب امتیاز لازم نسبت به تمدید آن اقدام خواهد شد.

خسرو رفیعی

رییس انجمن روابط عمومی ایران