دانشجویان دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران از نیروگاه نکا بازديدكردند
دانشجویان دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران از نیروگاه نکا بازديدكردند
دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهي و آشنايي بيشتر با فرايند سخت توليدبرق از واحدهای نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازديد كردند.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومي شركت مديريت توليد برق نكا در اين بازديد که در راستای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان مقطع عالی نظامی ارتش با صنعت برگزار شد، ابتدا به منظور آگاهي و تعامل بيشتر دانشجویان با سختي فرايند توليدبرق در نيروگاه و ترويج فرهنگ مديريت مصرف انرژي كليپ هايي در خصوص معرفي نيروگاه و سختي نگهداري، تعميرات، بهره برداري و توليد انرژي به نمايش در آمد. سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديها و دستاوردهاي كاركنان نيروگاه، موفقيتهاي حاصل شده در بخشهاي مختلف و پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي پرداختند.

در پايان دانشجویان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخار و استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه فعاليت همكاران و مراحل توليدبرق آشنا شدند.