طلاق و پیری جمعیت دو اولویت مهم استانداری مازندران در حوزه آسیب‌های اجتماعی است/فرمانداران موظف به ارائه گزارش هفتگی درباره طلاق و پیری شدند
طلاق و پیری جمعیت دو اولویت مهم استانداری مازندران در حوزه آسیب‌های اجتماعی است/فرمانداران موظف به ارائه گزارش هفتگی درباره طلاق و پیری شدند
معاون استاندار مازندران، ادامه داد: فرمانداران مکلفند هر هفته گزارش کارگروه اجتماعی با تمرکز بر این دو اولویت را اعلام نمایند

به گزارش ندای تجن-سلگی، در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی استان، گفت: از دانشگاه مازندران خواسته ایم کلیه پایان نامه های دانشجویان طی پنج سال اخیر در موضوعات فرهنگی اجتماعی استان را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهند.

وی افزود: طلاق و پیری جمعیت دو اولویت مهم استانداری مازندران در حوزه آسیبهای اجتماعی است.

معاون استاندار مازندران، ادامه داد: فرمانداران مکلفند هر هفته گزارش کارگروه اجتماعی با تمرکز بر این دو اولویت را اعلام نمایند

سلگی با بیان این که چالش طلاق و پیری جمعیت صرفا ریشه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: توجه به انگاره ها و آموزه های غیر اصیل و غیربومی و خرده فرهنگ های وارداتی و غیر دینی و بی توجهی به فرهنگ اصیل بومی از عوامل اصلی شکل گیری این چالش هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، یادآور شد: برنامه های ایجابی فرهنگی، بازگشت به ارزش ها و آداب و سنن اصیل مازندران و جشنوارهای بومی محلی مهم ترین راهبرد ما در مقابله با موج فرهنگ های وارداتی و هجمه فرهنگی است.