فیلم/دوازدهمین جشنواره ملی بهار نارنج بابل
فیلم/دوازدهمین جشنواره ملی بهار نارنج بابل

به گزارش ندای تجن-دوازدهمین جشنواره ملی بهار نارنج بابل در پارک نوشیروانی از ۱۵اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد و تا شامگاه دیروز ادامه داشت.در محل جشنواره غرفه های متعدد در حوزه های عرق گیری بهار نارنج و گل محمدی،صنایع غذایی،صنایع دستی، تنقلات، سلامت و ایران خودرو و اپراتور ایرانسل برپا بود.

به گزارش ندای تجن-دوازدهمین جشنواره ملی بهار نارنج بابل در پارک نوشیروانی از ۱۵اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد و تا شامگاه دیروز ادامه داشت.
در محل جشنواره غرفه های متعدد در حوزه های عرق گیری بهار نارنج و گل محمدی،صنایع غذایی،صنایع دستی، تنقلات، سلامت و ایران خودرو و اپراتور ایرانسل برپا بود.