امید به نفس در معدن زغال‌سنگ/کارگران روی امنیت کاری را می‌بینند!
امید به نفس در معدن زغال‌سنگ/کارگران روی امنیت کاری را می‌بینند!
روز کارگر در تقویم فقط برگی از تاریخ است به مانند خیلی از روزها ومناسبت‌های دیگر، اما زندگی با نان حلال وزحمت‌کش کارگری برای او تمام عمر است که باید با شرایط وروزگار دنیا کنار بیاید.

به گزارش ندای تجن- روز کارگر ومناسبت هفته کارگر می شود زبان، قلم عاجز است چگونه بازگو کند سختی‌های شغل معدن وشغل‌هایی که بیش از پیش می طلبد به اهمیت واعتباراتی که در جهت کارگران، به ویژه کارگر معدن باید توجه شود.

روز کارگر در تقویم فقط برگی از تاریخ است به مانند خیلی از روزها ومناسبت‌های دیگر، اما زندگی با نان حلال وزحمت‌کش کارگری برای او تمام عمر است که باید با شرایط وروزگار دنیا کنار بیاید.

بالطبع هر شغلی سختی‌های خود را دارد اما کارگر معدن زغال سنگ با شرایط سختی کار دست وپنجه نرم می کند به طوری که مشاهده هراز گاهی عکسهای کارگران معدن، گویای این حقیقت است.

استفاده از صنعت زغال سنگ به مانند نفت از جمله منابع بکر ودرآمد ساز در کشور وجهان صنعت به شمار می رود. همان‌طور که کشف معادن با ارزش است ومنبع درآمدزای خوبی است قطعا اگر نیروی ید کارگری وزحمات آنان نباشد به نتیجه وبهره برداری نمی رسد .

درگزارش ندای تجن برای روز کارگر تقاضای کارگران به امام جمعه پل سفید در شهرستان سواد کوه این بود که چرا عدم توجه وحمایت مسئولین برای مانع تراشی نسبت به عملکرد کارفرما برای رفاه بیشتر است.؟!!

همانطور که سودآوری شاخص اصلی معدن یا معادن است، لازم است که راندمان کیفیت رسیدگی وتوجه کارگران با فراهم نمودن رفاه اجتماعی، اقتصادی وزندگی آنان را بهبود بخشیم.

شغل‌های سخت همیشه عوارض نامطلوبی در طی سالها بر افراد می‌گذارد، شغل‌هایی که با مواد شیمیایی، صنعتی وآلاینده‌ها سروکار دارد.،مدیریت حفظ ونگهداری نیروی کار وکارگری فقط در جهت مادی نیست بلکه همواره بر طبق فرمایشات امامان ومعصومین (ع) توجه به قشر کارگری از مهمترین وظایف کارفرما ومسئولین است.

برای ساختن ایرانی آباد وگردش اقتصاد، کارگران ستون فقرات یک جامعه هستند، بیایم در به گردش درآوردن این چرخه با حمایت نیروی کارگران شریف جامعه مان اثر گذار باشیم.

سیده زینت موسوی پور