نظربه اینکه مبحث المان طی هشت سال گذشته نقطه نظرات مختلفی را در فضای مجازی و حقیقی ایجاد کرد و به نوعی حساسیت کاذبی را رقم زد که هر اقدامی در راستای اجرای یک المان هجمه های مختلف پدیدار می نماید. امیدوارم به جای نگاه جناحی و دوری جستن از تعصبات غیر منطقی به یک جمع بندی مناسب برسیم

به گزارش ندای تجن- با انتشار بخش اول المان امضای هویت شهری، شاهد بازخوردهای متفاوتی بودم که البته از قبل انتظارش را داشتم. بهرحال حدود چهل پنج بزرگوار اعلام آمادگی کردند تا پس از دیداری حضوری نسبت به نشست تصمیم بگیرند.
طی این مدت با تک تک این عزیزان نشستم و فعلا یکی دو نفر برای اواخر هفته آینده قرار مصاحبه گذاشته‌اند که امیدوارم کنسل ننمایند.
نظربه اینکه مبحث المان طی هشت سال گذشته نقطه نظرات مختلفی را در فضای مجازی و حقیقی ایجاد کرد و به نوعی حساسیت کاذبی را رقم زد که هر اقدامی در راستای اجرای یک المان هجمه های مختلف پدیدار می نماید.
امیدوارم به جای نگاه جناحی و دوری جستن از تعصبات غیر منطقی به یک جمع بندی مناسب برسیم. هرچند به دلایل ترافیکی ایجاد دو پل روگذر در میدان امام رضا علیه السلام و تقاطع چهارراه سایپا هم مورد بحث قرار گرفته است لیک ایمان و اعتقاد دارم الویت با نظر کارشناسان حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری است.

پ.ن. دکتر مهدی توکلی شهردار نور قول مساعد داده است که پیرامون شهر نور از ورودی شهر در رستمرود تا خروجی شهر در پلیس راه، از ساحل تا گنج یاب و عباسا، پارک جنگلی نور و آخرین وضعیت عملکرد شهرداری با اینجانب به گفتگو بنشیند که صمیمانه چشم انتظار تحقق وعده مهدی توکلی شهردار نور هستم.