شهر نور میزبان بزرگان تئاتر مازندران شد
شهر نور میزبان بزرگان تئاتر مازندران شد
شهر نور میزبان بزرگان تئاتر مازندران شد تا به اهالی شریف مازنی بگوید ما جوانان هنرهای نمایشی به پشتوانه پیشکسوتان خویش خواهیم درخشید و بار دیگر عرصه صحنه های نمایشی کشور تسخیر کنیم.

به گزارش ندای تجن– چه ساده و صمیمی آری چه ساده و صمیمی… چه باشکوه و عزتمند… آمدند، یاران قدیمی.

ساحل شهر نور امروز میزبان بزرگان تئاتر مازندران شد تا به اهالی شریف مازنی بگوید ما جوانان هنرهای نمایشی به پشتوانه پیشکسوتان خویش خواهیم درخشید و بار دیگر عرصه صحنه های نمایشی کشور تسخیر کنیم.

از بهشهر تا رامسر همه شکوت و اعتبار تئاتر استان آمده بودند و چه فرخ روزی گشت که به یاد هنرمندان فقید هم لختی ایستادیم سکوت کردیم.

هر بزرگی آمد و خاطره بازی نمود و در لابلای واگویه هایش بخشی از سوختن خود را پیدا کرد تا نسل جوان امروز صحنه پروانه شود و در گرد شمع وجود بزرگان خود سماع عشق نماید.

وقتی استاد ایرج راد وارد جمع یاران قدیمی شد اعتباری صدچندان بر این محفل ماندگار افزود. عصر همان روز میهمانان استانی در کنار جوانان برومند و جویا، تابلویی مانا از فعل خواستن را تصویر کرد.

آری به همت انجمن نمایش استان مازندران و تلاش وصف ناپذیر انجمن نمایش و درایت رئیس و کارکنان خدوم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور این خجسته روز فرخنده رقم خورد.

پایان بخش این نمایش سترگ، رونمایی از پوستر اولین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی ریحان به یاد استاد ریحان عزتی بود.

بزودی کتاب تئاتر استان مازندران در تکریم پیشکسوتان استان منتشر خواهد گشت، اقدامی جاودان در حیات این هنرمندان سعید مازنی که قریب پنجاه سال در این عرصه زندگی هنرمندانه کرده اند. ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آئین اختتامیه اردیبهشت تاتر مازندران در نور بود.

بهزاد مختاری