لزوم توجه به اجرای طرح های گردشگری و امیدآفرین در شهرداری
لزوم توجه به اجرای طرح های گردشگری و امیدآفرین در شهرداری

سیدمحمود حسینی پور؛ استاندار مازندران، نگاه به آینده در مدیریت شهری را یک ضرورت دانست و افزود: برای ساختن آینده یک شهر باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم زیرا آینده شهر، چراغ راه عملکرد شهرداری است. ‎ استاندار مازندران همچنین در این دیدار؛ بر تلاش برای توسعه شهری و اجرای طرح ها و برنامه […]

سیدمحمود حسینی پور؛ استاندار مازندران، نگاه به آینده در مدیریت شهری را یک ضرورت دانست و افزود: برای ساختن آینده یک شهر باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم زیرا آینده شهر، چراغ راه عملکرد شهرداری است. ‎

استاندار مازندران همچنین در این دیدار؛ بر تلاش برای توسعه شهری و اجرای طرح ها و برنامه های خدمات رسانی و امیدآفرین در مرکز استان تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان توجه به طرح های گردشگری را در شهرداری ها یک ضرورت خواند و اظهار داشت: درآمدهای پایدار باید در برنامه مدیریت شهری مورد توجه و اهتمام ویژه باشد.

محمدحسین قبادی، شهردار ساری نیز گفت: تلاش داریم تا در راستای تاکیدات استاندار مازندران؛ برنامه هایی را برای تبدیل مرکز استان به مقصد گردشگری با تعامل و همکاری دستگاه های مسئول دنبال کنیم.

وی افزود: تحقق برنامه های توسعه شهری مستلزم همکاری و تعامل بین شورا و شهرداری است که بحمدالله مجموعه شهرداری و شورا هم‌اکنون با این رویکرد تلاش می‌کنند تا در توسعه شهر ساری و در پاسخ به مطالبات به حق مردم گام‌های اساسی بردارند.