دیدار مردمی شهردار بابل برگزار شد
دیدار مردمی شهردار بابل برگزار شد

به گزارش ندای تجن- دیدار مردمی روز سه شنبه کیانی و معاونین ایشان با مردم فهیم شهر بابل در منطقه یک شهرداری برگزار شد . دراین دیدار چهره به چهره مهدی کیانی شهردار بابل به مطالبات به حق شهروندان رامورد رسیدگی قرار داد و بخشی از مشکلات مورد رسیدگی قرارگرفت. نبی الله علی نتاج.

به گزارش ندای تجن- دیدار مردمی روز سه شنبه کیانی و معاونین ایشان با مردم فهیم شهر بابل در منطقه یک شهرداری برگزار شد .

دراین دیدار چهره به چهره مهدی کیانی شهردار بابل به مطالبات به حق شهروندان رامورد رسیدگی قرار داد و بخشی از مشکلات مورد رسیدگی قرارگرفت.

نبی الله علی نتاج.