فیلم/جشنواره گلابگیری دودانگه ساری
فیلم/جشنواره گلابگیری دودانگه ساری

به گزارش ندای تجن- جشنواره گلابگیری بخش دودانگه ساری از تاریخ 27الی 29 اردیبشهت ماه سال جاری در دودانگه برگزار شد. این کلیپ با کمک همکاران ندای تجن از این جشنواره تهیه شده است.

به گزارش ندای تجن- جشنواره گلابگیری بخش دودانگه ساری از تاریخ 27الی 29 اردیبشهت ماه سال جاری در دودانگه برگزار شد.

این کلیپ با کمک همکاران ندای تجن از این جشنواره تهیه شده است.