قهرمانان باتجربه در انتظار تشکیل کمیته ورزشی باثبات و اسپانسر مالی
قهرمانان باتجربه در انتظار تشکیل کمیته ورزشی باثبات و اسپانسر مالی
تجربه قهرمانان ورزشی درگلوگاه تدبیر وتشکیل کمیته های ورزشی ثابت، اعتبارات واسپانسرهها همچنان به یغما می رود

نقش کمیته های ورزشی ثابت در استان مازندران وسراسر کشور بسیار حائز اهمیت است.
قهرمانان ورزشی که مدال‌های خود را برای به اهتزاز دراوردن پرچم کشورشان با تمامی اقتدار وقدرت به نمایندگی تمامی ملت در جهان نشان می دهند.
به گزارش ندای تجن-درهمین راستا مدیر کل ورزش وجوانان مازندران در گفت‌و گو با ما درباره نقش کمیته‌های ورزشی درجهت استقبال، حمایت، اعتبارات واینکه این کمیته ها به صورت موقت یا دائم است، گفت:ما برنامه استقبال داریم ومواقعی که یک ورزشکار به مقام المپیک وجهانی دست می یابد، به فرماندار ورئیس شورای ورزش شهرستان اطلاع رسانی می شود تا درجهت انجام برنامه تجلیل اقدام لازم به عمل آید.

مدال ورزشکار رضایی

در ادامه درباره این موضوع که برای حمایت از پیشکسوتان رشته ورزشی مشکل اصلی جذب اسپانسر وجود دارد ایا در این مورد حمایتی می شود؟ چقدر می تواند تجربیات ارزشمند این افراد کمک کند به یک رشته ورزشی؟ و همین طور درباره برنامه یا راهکاری برای کل شهرستانها در جهت ارتقای رشته ورزشی از عادل عالیشان پرسیدیم اما پاسخی دریافت نکردیم.

براساس سخنان مدیرکل این طور به نظر می رسد که برنامه منسجمی برای تجلیل و حمایت از قهرمانان ورزشی به ویژه افراد با تجربه وجود دارد .

اما به تازگی طی مصاحبه‌ای که با احمد رضا رضائی کاپیتان ناشنوایان فوتسال داشتیم از مسئولین تقاضا کرد تا به ورزشکاران بعد از کسب قهرمانی توجه داشته باشند.

فردی که با کاپشن هست حمید خلیل پور است

رضایی اهدای یک شاخه گل به ورزشکار را نوعی قدردانی باارزش می داند که نشان دهنده اهمیت عملکرد آن ورزشکار در قبال کشور و میهنش است.

وی معتقد است با برگزاری اردوهای شهرستانی امکان استفاده از تجربیات قهرمانان فراهم می شود و در کنار آن سبب پیشرفت ورزش در رشته ورزشی است .

درادامه برای بررسی بیشتر با با رئیس اداره ورزش وجوانان درشهرستان سوادکوه گفت و گو کردیم .

رضا احمد زاده گفت: زمان بازگشت قهرمان به میهن باید از قبل باید اطلاع رسانی شودضمن اینکه تا کنون برنامه استقبال ورزشکاران وقهرمانان اجرا شده است.

مربیان رشته تکواندو

احمد زاده در مورد اعتبار برای قهرمانی یک ورزشکار افزود: هیچ گونه اعتباری داده نمی شود .

وی ادامه داد: تشکیل کمیته ها به صورت موقت است وبرای پیشکسوتان کمیته ای جهت تقدیر وتجلیل برقرار می شود، وی همچنین اجرای برنامه های بیشتر را نیاز مند مشارکت اسپانسر خوب می داند.

به گزارش ندای تجن- باتو جه به پی‌گیریهای انجام شده نیاز یک فعالیت منسجم از مدیریت ورزشی استان مازندران ودادن حمایت واعتبارات برای برگزاری برنامه های ورزشی در شهرستان لازم است.

چون این حمایت می تواند سبب تشکیل کمیته ای ثابت همراه با اجرای برنامه منظم برای قدردانی از قهرمانان شود و اینگونه با تعامل استان وشهرستان وهیات‌های ورزشی وکمیته ورزشی باعث شکل گیری روند بهتری می شویم وهمین عاملی برای جذب اسپانسرها وگرفتن اعتبارات به خاطر حمایت مسئولین ورزشی است.

لباس سفید:قلی نژاد ورزشکار رشته تکواندو

همان طور که درشهرستان سوادکوه قهرمانانی مثل سعید قلی نژاد در رشته تکواندو فاتح تورمنت استراسبورگ فرانسه، سبحان محمد زاده عرب از شهر زیراب با کسب سکوی دوم مسابقات قهرمانی کشور ودرخشش در لیگ یکی از بهترین کشتی گیران در سال شد. وپیروزیهایی که درحال حاضر ورزشکاران در سطوح مختلف بدست می اورند نشانگر حمایت بیشتر وبرنامه ریزی منظم درجهت رشد ورزش است.

رضایی به همراه فرزند و مادر و پدر

استفاده از تجربیات پیشکسوتان ورسیدگی به امور اجتماعی آنها، دعوت از تمامی قهرمانان برای استفاده از تجربیات مفید آنها درجهت آموزش قهرمانی برای نسل جوان، قرار دادن فضا وامکانات آموزشی وورزشی با هیات های ورزشی وتعامل با همه ارگان‌ها وسازمان‌های ورزشی باعث روند رو به رشد وجذب اسپانسرهای مالی وکمک وحمایت اعتبارات مسئولین می‌شود.

زینت موسوی پور