فیلم/بازدید مسئولان قضائی قائم شهراز مرکزدپو زباله شهرداری
فیلم/بازدید مسئولان قضائی قائم شهراز مرکزدپو زباله شهرداری
شهردارعلیپور درمورد رسیدن دستگاه  (سرند والستیک) خریداری شده از کشورآلمان گفت: تا 20 روز آینده این دستگاه که کارش تفکیک زباله در مقصد می باشد واردکشور ودرنهایت به شهرداری قائم شهر خواهدرسید.

به گزارش ندای تجن-دادستان صداقت  بهمراه هادیان  رئیس محیط زیست قائم شهر باتفاق کاظم علیپور شهردار جوان این شهرستان ومعاونان ایشان به محل دپو زباله  که کوهی از زباله  که درواقع باید بگویم کوه های بزرگی از زباله  رفتیم.

البته متاسفانه بعضی از شهروندان قائم شهری صرفا بدلیل کمبود باکس یا همان سطل زباله در سطح شهر وکوچه پس کوچه ها و محلات  زباله های خانگی خود را در خیابانهای اصلی شهر درجوی خیابان میریزند. درواقع باید گفت متاسفانه جوی آب خیابان را بعنوان سطل زباله انتخاب می کنند  البته زیادهم مقصرنیستند چون باکسی  های درب وداغون  جوابگوی زباله های خانگی مردم نیست که البته دادستان صداقت در مصاحبه ای که انجام شد گفتند  حتما  این مهم را با همکاری شهرداری  ومحیط زیست  شدیدا پیگیری خواهیم کرد تا مردم از این نظر مشکل نداشته باشند چراکه امنیت سلامت جامعه از اهمیت بسیار بالائی  برای دستگاه قضا برخوردار است .

هادیان رئیس محیط زیست و مهدی زاده معاون عمرانی شهردارقائم شهر مطالبی را خدمت جناب فولادی ریاست دادگستری شهرستان قائم شهر ارائه دادند که به روایت کلیپ پیوست به سمع ونظر شما مردم شریف قائم شهری ومازندرانی های عزیز میرسد..

شهردارعلیپور درمورد رسیدن دستگاه  (سرند والستیک) خریداری شده از کشورآلمان گفت: تا 20 روز آینده این دستگاه که کارش تفکیک زباله در مقصد می باشد واردکشور ودرنهایت به شهرداری قائم شهر خواهدرسید.

  • منبع خبر : عباس ناساری