فیلم/دست واردکنندگان و سودجویان برنج را قطع کنید/برنج را با قیمت مناسب از کشاورزان بخرید
فیلم/دست واردکنندگان و سودجویان برنج را قطع کنید/برنج را با قیمت مناسب از کشاورزان بخرید
وی با بیان اینکه لازم است دست واردکنندگان و سودجویان برنج را قطع کنید، افزود:برنج را با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری کنید.

به گزارش ندای تجن- نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با واردکنندگان و سودجویان برنج شد.

علی اصغر باقرزاده در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه آیا صدای مظلومیت کشاورزان شمال کشور به گوش شما نرسیده است، گفت:آیا باید باور کنیم که امسال، سال رشد تولید است.

باقرزاده با اشاره به اینکه اصلا تولید برنج به عنوان محصول استراتژیک اولویت دارد، ادامه داد:آیا وزیر و معاون اول شما قول خرید برنج را ندادند.

وی با بیان اینکه براساس قانون واردات برنج از مردادماه تا آبان ماه ممنوع است، افزود:چرا سوبسیدی که برای واردات در نظر گرفته شد به کشاورزان داده نشد؟

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار با اشاره به اینکه هنوز انبارهای برنج شمال کشور پر از برنج است، گفت:این برنج ها در حال خراب شدن است.به دادکشاورزان مظلوم برسید.

وی با بیان اینکه لازم است دست واردکنندگان و سودجویان برنج را قطع کنید، افزود:برنج را با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری کنید.

در فیلم زیر سخنان نماینده مجلس در صحن علنی را ببینید: