چطور راه‌کارهای اجرایی حوزه گردشگری را پیدا کنیم؟
چطور راه‌کارهای اجرایی حوزه گردشگری را پیدا کنیم؟
البته باید به این موضوع توجه داشت که زیرساخت‌های سخت مانند جاده، تامین آب و برق و.. در کنار زیرساخت‌های نرم مانند چگونگی رفتار با گردشگران، چگونگی برخورد گردشگران با فرهنگ حاکم بر منطقه گردشگر پذیر و در معنای کلی چگونگی فرهنگ سازی گردشگری تاثیر گذار خواهد بود و به رشد و توسعه و درآمد پایدار در حوزه گردشگری منتج خواهد شد.

به گزارش ندای تجن- خبر کمیته هیات اندیشه‌ورز گردشگری مازندران را در سامانه اطلاع رسانی استانداری مازندران دیدیم که به دنبال راه‌کارهای اجرایی در حوزه گردشگری هستند.

با توجه به فعالیت اجتماعی و رسانه‌ای که در حوزه گردشگری داریم ذکر چند نکته در این راستا را بسیار دارای اهمیت می دانیم.

شاید مهم‌ترین موضوع در حوزه گردشگری ظرفیت سنجی در این حوزه است به این معنا که در ابتدا بررسی کنیم که در این حوزه چه اقداماتی در سال‌های گذشته در راستای بهبود فرآیند توسعه گردشگری در استان صورت گرفته است و از عوامل و دست اندرکاران آن دعوت کنیم تا در نشستی پیرامون این اقدامات تجارب خود را در اختیار ما بگذارند.

مسلما این تجارب می تواند هم به نفع استان باشد و هم به ضرر آن و شناسایی و درک آن‌ها سبب راه‌گشایی بهتر و آگاهانه‌تر در زمان ارائه راه‌کارهای جدید و اجرای آن می شود.

در ادامه انسجام و اتحاد میان دو حوزه دولت با مردم و در ادامه با سایر دستگاه های اجرایی مرتبط برای ایجاد درآمد پایدار در حوزه گردشگری نیاز اساسی استان است.

در گام نخست به این موضوع بپردازیم که دو حوزه دولت و مردم چه قدر یکدیگر را می شناسند و نسبت به توانمندی، نقاط ضعف و خلاء های ارتباطی میان دو نهاد آگاهی دارند.

می توان پس از دست یابی به این نتایج نگاهی مفهومی به فعالیت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان داشت، بهتر است ببینیم که در درون این اداره چه قدر میان بخش‌های مختلف اتحاد وهمدلی وجود دارد و به عبارتی یک هدف مشترک را دنبال می کنند.

مسلما در زمانی می توان از یک دستگاه اجرایی یا هر نهادی انتظار عملکرد مناسب و توسعه‌ای داشت که زبان مشترک آن را ابتدا درک کرد و متوجه شد که آیا توانسته است این زبان مشترک را در درون انسجام بخشد و در ادامه از درون به بیرون انتقال دهد، در اینجا انتقال‌دهنده اصحاب رسانه و حوزه روابط عمومی آن اداره هستند.

با رصد یک دستگاه اجرایی در طول چند ماه گذشته و درج اخبار و نظرات و پیشنهادات و انتقادات حول هدف یا زبان مشترک آن در رسانه‌ها می توان میزان موفقیت واحد روابط عمومی و برقراری ارتباط با رسانه‌ها را سنجید.از طرف دیگر با نظرسنجی رسانه ای می توان میزان اقبال اصحاب رسانه نسبت به آن اداره کل و واحد روابط عمومی را دریافت.

این موضوع که واحد روابط عمومی تا چه میزان به ارزش های اخلاقی رسانه ها توجه داشته و به فعالیت آنان نسبت به اداره مطبوع اهمیت داده است و حتی در مواقعی آنان را به تهیه گزارشی انتقادی همراه با ارائه راه کار ترغیب کرده است بسیار دارای اهمیت و مورد توجه است.

از طرفی این نکته که رسانه‌های این حوزه چه میزان گزارش ها و اخبار منتشر شده خود را در بهبود عملکرد آن اداره تاثیرگذار عنوان می‌کنند یا از حسن نظر اداره کل نسبت به خود و رسانه شان آگاهی دارند، در اینجا از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در حوزه مردمی نیز می توان با رصد و شناسایی انجمن‌های مردم نهاد فعال در این حوزه به میزان دسترسی اقشار مختلف به آن زبان مشترک اطمینان یافت.

می توان انجمن‌ها را بررسی کرد و مشاهده کرد که چه کسانی حول محور آن حضور دارند و آیا توانستند در طول فعالیت خود مثمر ثمر باشند،آیا زبان مشترک دستگاه اجرایی به آنان رسیده است و آن را درک کرده اند و توانستند در کنار همان زبان به اجرای برنامه‌های خود بپردازند.

برنامه‌های پیشنهادی آنان چه بوده است و آیا به دستگاه اجرایی ارائه داده‌اند یا خیر.آیا دستگاه اجرایی به برنامه‌های آنان توجه داشته است آیا اگر مغایر با زبان مشترک بود به آنان دلایل منطقی ارائه داده است.

آیا در صورت اجرای برنامه توانستند زبان مشترک آن اداره را به عموم مردم منتقل کنند.

انجام این اقدامات و پاسخگویی به این پرسش‌ها می تواند خود راه کاری مفید برای ارائه راه کارهای توسعه‌ای در حوزه گردشگری استان مازندران باشد.

در ادامه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم زمان با دست یابی به زبان مشترک با مردم با سایر دستگاه های اجرایی نیز زبان مشترک خود را گسترش دهد، این اقدام از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی حول محور همان زبان و برگزاری جلسات متناوب در طول ماه با مدیران مرتبط با حوزه امکان پذیر است.

با توجه به اینکه زیرساخت‌های گردشگری در معنابخشیدن و تحقق زبان مشترک دارای اولویت است بنابراین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید آن چنان از ظرفیت واحد روابط عمومی و رسانه های حول محور گردشگری استفاده کند که همان ها مطالبه گر فعالیت های گردشگری باشند و بتوانند در فراهم آوردن زیرساخت ها به استان یاری رسانند.

البته باید به این موضوع توجه داشت که زیرساخت‌های سخت مانند جاده، تامین آب و برق و.. در کنار زیرساخت‌های نرم مانند چگونگی رفتار با گردشگران، چگونگی برخورد گردشگران با فرهنگ حاکم بر منطقه گردشگر پذیر و در معنای کلی چگونگی فرهنگ سازی گردشگری تاثیر گذار خواهد بود و به رشد و توسعه و درآمد پایدار در حوزه گردشگری منتج خواهد شد.

در یادداشت های بعدی بیشتر به موضوعات مرتبط می پردازیم

همه جای ایران سرای ماست،مازندران قلب ماست