انیمیشن/قاصدکی برای تو
انیمیشن/قاصدکی برای تو

به گزارش ندای تجن- انیمیشن «قاصدکی برای تو» از سوی حوزه هنری مازندران به مناسبت گرامی داشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) تولید شده است. در تصویر زیر ببینید

به گزارش ندای تجن- انیمیشن «قاصدکی برای تو» از سوی حوزه هنری مازندران به مناسبت گرامی داشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) تولید شده است.

در تصویر زیر ببینید