خودباوری رمز اقتدار و افتخار ملت ایران
خودباوری رمز اقتدار و افتخار ملت ایران
امام خمینی ره توانست اصل خودباوری را در جامعه ایرانی پدید آورد تا بتوانم مقتدر و عزتمند زندگی کنیم.

به گزارش ندای تجن-در سالهایی که همه چیز را در وابستگی به غرب باور کرده بودیم و تمام قد دنبال تقلید کاریکاتورانه از فرهنگ و هنر، صنعت و تجارت را در تمدن غربی جستجو می کردیم این امام خمینی ره بود که بذر خودباوری را در دل ناامید مردم ایران کاشت.
بذری که قبولش سخت و باورش دور از ذهن به نظر می رسید لیک به یمن اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی و در ادامه با رهبری سرشار از دانایی مقام معظم رهبری به حقیقتی عینی تبدیل شد.
دقت کنید در صنایع مختلف نظامی ما کاملا وابسته بودیم حتی تفکر تعمیر قطعه یک رویا بود چه برسد به طراحی و ساخت ادوات نظامی یک کاملا در اوایل انقلاب یک افسانه محض.
خودباوری به توان داخلی و اتکا به جوانان متخصص داخلی امروز ما در عرصه نظامی یک صاحب سبک و مکتب منحصربفرد داخلی هستیم…
در علوم با اصل خودباوری توانستیم در نانو تکنولوژی و تولید داروهای استراتژیک پزشکی سرآمد باشیم …
موفقیت های عظیم در این صنایع فقط حاصل خودباوری است که بذرش را خمینی کبیر کاشت.
در آغاز سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی ره ما سرفراز و پویا، توانا و دانا ایستاده‌ایم.
باید این خودباوری را در مدیریت اجرایی اقتصادی، فرهنگی و هنری کشور تسری دهیم تا شکوه و عظمت آن را همراه گام دوم انقلاب عینیت بخشیم.

بهزاد مختاری