دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در فهرست موسسات یک درصد برتر دنیا قرار گرفت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در فهرست موسسات یک درصد برتر دنیا قرار گرفت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در میان یک درصد از مؤثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت

به گزارش ندای تجن- پایگاه شاخص‌های اساسی علم (آی اس آی) متعلق به شرکت کلاریویت آنالتیکس (آی اس آی) آخرین فهرست مؤسسات یک درصد برتر دنیا با بیشترین تعداد استناد را در طی ۱۰ سال گذشته منتشر و به طور مداوم به روزرسانی می‌کند.

برای انتخاب موثرترین دانشگاه‌ها، تمام دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی جهان بر حساب میزان اثرگذاری، مشخص و مرتب سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند، انتخاب و معرفی می‌شوند.

در آخرین به‌روزرسانی انجام‌شده؛ تعداد ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی از کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در میان یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان با بیشترین میزان اثرگذاری مشاهده می‌شود.