تقدیر از شرکت برق سوادکوه
تقدیر از شرکت برق سوادکوه

به گزارش ندای تجن_بر اثر باران شدید چند روزه در روستاهای سوادکوه تیر چوبی برق فشار قوی در نزدیکی روستای کنگلو دچار شکستگی و قطع برق روستاهای کنگلو آریم سوادکوه شد. صبح امروز با تماس اهالی به اداره برق شهرستان در اولین فرصت جهت نصب یک تیر برق بتنی و نصب سیم فشار قوی در […]

به گزارش ندای تجن_بر اثر باران شدید چند روزه در روستاهای سوادکوه تیر چوبی برق فشار قوی در نزدیکی روستای کنگلو دچار شکستگی و قطع برق روستاهای کنگلو آریم سوادکوه شد.

صبح امروز با تماس اهالی به اداره برق شهرستان در اولین فرصت جهت نصب یک تیر برق بتنی و نصب سیم فشار قوی در برقراری برق به این دو روستا اقدام کردتد.

لذا بدینوسیله از مهندس جعفری رئیس ادراه برق بخش پل سفید و نیروهای خدوم زحمتکش برق شهرستان سوادکوه کمال تقدیر تشکر را داریم.

مهرعلی رهنمای کنگلوئی عکاس خبری شهرستان 19-3-1402