فیلم/ پاسخگویی عضو هیات علمی دانشگاه درباره المان
فیلم/ پاسخگویی عضو هیات علمی دانشگاه درباره المان

به گزارش ندای تجن_پیش از این بهزادمختاری در یادداشتی درباره المان شهری مباحثی را مطرح کرد و خواستار اظهار نظر کارشناسان این حوزه شد. علی شیخ اعظمی عضو هیات علمی دانشگاه یکی از کارشناسان این حوزه در گفت‌و گویی تصویری با بهزادمختاری درباره ضرورت وجود المان، طراحی المان در حوزه های چهارگانه، المان شهری و […]

به گزارش ندای تجن_پیش از این بهزادمختاری در یادداشتی درباره المان شهری مباحثی را مطرح کرد و خواستار اظهار نظر کارشناسان این حوزه شد.

علی شیخ اعظمی عضو هیات علمی دانشگاه یکی از کارشناسان این حوزه در گفت‌و گویی تصویری با بهزادمختاری درباره ضرورت وجود المان، طراحی المان در حوزه های چهارگانه، المان شهری و روستایی، نحوه انتقال مفاهیم از طریق المان و اهمیت المان در مفهوم سازی اجتماعی و نحوه ساخت آن صحبت می کند.

در فیلم زیر می‌توانید این گفت‌و گو را ببینید