اعضای شورا در برابر مردم مسئولید
اعضای شورا در برابر مردم مسئولید

شورای اسلامی شهر نماد کوچکتری از مجلس شورای اسلامی است که وظیفه دارد در راستای رفاه، توسعه و پیشرفت شهر و شهروند تلاش کند. از روی کار آمدن شورای اسلامی فعلی شهر ارتباط خبرنگاران با شورا همچنان پشت ابر بافی مانده است، وعده ای که آقایان در همایشهای تبلیغاتی خود بارها بر اهمیت رسانه صحبت […]

شورای اسلامی شهر نماد کوچکتری از مجلس شورای اسلامی است که وظیفه دارد در راستای رفاه، توسعه و پیشرفت شهر و شهروند تلاش کند.

از روی کار آمدن شورای اسلامی فعلی شهر ارتباط خبرنگاران با شورا همچنان پشت ابر بافی مانده است، وعده ای که آقایان در همایشهای تبلیغاتی خود بارها بر اهمیت رسانه صحبت کرده بودند اما تاکنون این شعار رسانه ای ایشان تحقق نیافته است، چرا!؟ جدای از این مهم خبرهای ناخوشایند از شورا بگوش نمی رسد، گاها شنیده می گردد که ادبیات لمپن گونه نیز جاری شده است!!!

براستی آیا اعضای شورای اسلامی شهر نور فراموش کرده اند که در برابر آحاد شهروندان شریف نوری_ چه آنهایی که به ایشان رای داده و یا اساسا در انتخابات شرکت نکرده اند_ مسئول هستید و موظف به پاسخگویی می باشید، پس چرا تا این لحظه از گزارش عملکرد خود طفره میروید!؟

برخی شنیده ها حاکی از بحث لفظی یکی از اعضای شورا با شهردار نور جهت حمایت از منافع یکی از اقوام خویش بوده است! در خصوص عملکرد مهندس مهدی توکلی شهردار نور بزودی مصاحبه مفصلی منتشر خواهد شد اما توقع مردم از شورا پاسخگویی است که متأسفانه به فراموشی سپرده شده است_

در گذشته حداقل در مساجد میز خدمتی برپا می شد و شورا با مردم صحبت می کرد_ البته اگر لازم باشد در نوشتار بعدی مصادیق را ذکر خواهم نمود. فقط یک سوال را رئیس شورای اسلامی شهر نور فعلا پاسخ دهد، وظیفه او در برابر مردم چیست؟

بهزاد مختاری