چک‌های صیادی را مدیریت کنید
چک‌های صیادی را مدیریت کنید

از وقتی چک‌های صیادی وارد بازار به عنوان روش نوین برای حراست از اعتبار معاملات اقتصادی شد بارقه های امید هم نضج گرفت و در معاملات امنیت را نوید داد. چک‌های قدیمی هزاران دردسر را ایجاد نمود و بسیاری از خانواده‌ها بخاطر سوءاستفاده بعضی ها از هم پاشید و چه بسیار افراد آبرومند راهی زندانها […]

از وقتی چک‌های صیادی وارد بازار به عنوان روش نوین برای حراست از اعتبار معاملات اقتصادی شد بارقه های امید هم نضج گرفت و در معاملات امنیت را نوید داد.

چک‌های قدیمی هزاران دردسر را ایجاد نمود و بسیاری از خانواده‌ها بخاطر سوءاستفاده بعضی ها از هم پاشید و چه بسیار افراد آبرومند راهی زندانها شدند. لیک با جاری شدن چک صیادی بخش عظیم این کلاهبرداری ها از بین رفت و به نوعی نظم مالی ایجاد شد.

جهت صدور چک صیادی ابتدا چک باید به نام طرف گیرنده چک ثبت در سامانه صیاد شود لیک به دلیل عدم آشنایی بسیاری از مردم، فرصت سوء استفاده و به نوعی کلاهبرداری نوین را هم رقم زد.

بعضی از صادر کنندگان چک صیادی با آگاهی کامل نسبت به عدم ثبت چک اقدام نمودند و گیرنده چک در سررسید آن متوجه عدم ثبت چک در سامانه صیاد شد و جالب اینکه بانک هم فقط برگشتی عدم ثبت را صادر می کند و برابر قانون دیگر چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت و فقط یک حواله بدهی محسوب می‌شود که در مسیر حقوقی قرار خواهد گرفت.

این میان دارنده چک خود آسیبهای مالی و به طبع آن مشکلات اجتماعی برایش ایجاد می شود. این نقص فنی در چنین چکهایی است و صادرکننده چکی که آن را ثبت ننموده با آرامش و گاها فرصت راه فرار از عوارض قانون چک ثبت شده را بدست می آورد.

لازم است بانک مرکزی نسبت به صادرکنندگان چک‌هایی که در سامانه صیاد اقدام به ثبت چک نکرده اند، تدبیری جدید بیاندیشند.

چه افرادی که بابت طلب خود اقدام به صدور چک نموده و به خاطر اینکه با توجه به این اقدام عدم ثبت چک صیادی، چک خودشان برگشت خورده و می بایست عوارض آن را تحمل کنند.

بهزاد مختاری