شکست‌ها به دلیل ضعف‌های خودمان است/سیاست‌ها را به سیاست منازل تنزل دادیم
شکست‌ها به دلیل ضعف‌های خودمان است/سیاست‌ها را به سیاست منازل تنزل دادیم

به گزارش ندای تجن- سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نطقی درباره ضعف های درون کشور داشت که به دلیل اهمیت موضوع بازنشر می کنیم.

به گزارش ندای تجن- سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نطقی درباره ضعف های درون کشور داشت که به دلیل اهمیت موضوع بازنشر می کنیم.