فیلم/نقش چیدمان میدان شهر در طراحی المان/لزوم جذب همکاری نخبگان شهر
فیلم/نقش چیدمان میدان شهر در طراحی المان/لزوم جذب همکاری نخبگان شهر
در گفت و گوی سوم و پایانی درباره نحوه چگونگی چیدمان فضای المان و ساختار میدان شهر صحبت شد که می توانید در فیلم زیر ببینید:

به گزارش ندای تجن- بهزاد مختاری روزنامه نگار، پیش از این در دو قسمت به گفت‌و گو درباره «المان،امضای هویت شهری» با دکتر علی شیخ اعظم عضو هیات علمی دانشگاه پرداخت.

در گفت و گوی سوم و پایانی درباره نحوه چگونگی چیدمان فضای المان و ساختار میدان شهر صحبت شد که می توانید در فیلم زیر ببینید:

لازم به ذکر است فیلم گفت و گوی اول و دوم را می توانید ببینید