ساده و صمیمی آمد
ساده و صمیمی آمد

ساده و صمیمی آمد از اهالی گام دوم که ریشه در گام اول دارد … جوان است لیک به پختگی پیری دانا … سکوت بیشترین فریاد اوست و عمل کمترین کار او … درس ایثار را در مکتب لباس سبزها آموخته و هر لحظه شهید زیسته … از جنس رنج و محرومیت روستازادگان است اما […]

ساده و صمیمی آمد از اهالی گام دوم که ریشه در گام اول دارد … جوان است لیک به پختگی پیری دانا … سکوت بیشترین فریاد اوست و عمل کمترین کار او … درس ایثار را در مکتب لباس سبزها آموخته و هر لحظه شهید زیسته …

از جنس رنج و محرومیت روستازادگان است اما برنامه ریزی او درس آموز یک هیات علمی دانشگاهی کافی است … حجب و حیای مردم کوهستان را دارد ولی در مطالبه گری هزاران شهری را مغلوب می نماید …

آری او آمده تا باورپذیری جوانان متخصص انقلابی ویلایی عینیت بخشد تا امید و نشاط را در جامعه جاری سازد … در برابر مردم نرمتر از حریر و در برابر مشکلات ، او پولاد است … جهاد تبیین با وجود چنین جوانانی نسیم مهر و آبادی را نوید خواهد داد…

انتصاب دکتر بیژن پولادی به عنوان فرماندار شهرستان نور آغاز تحقق گام دوم انقلاب اسلامی در این خطه سرسبز ایمان است.

بهزاد مختاری