نتایج قطعی انتخابات استان ها، مطابق ماده (۶۸) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس، پس از تأیید هیأت نظارت بر انتخابات استان و هیأت نظارت مرکزی انتخابات اعلام می گردد

نتایج اولیه مجمع عمومی ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی (نوبت اول و نوبت دوم)


ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب شورای مرکزی، در دو نوبت اول و دوم در سراسر کشور به طور همزمان برگزار گردید که نتایج اولیه آن به شرح ذیل می باشد.
شایان ذکر است نتایج قطعی انتخابات استان ها، مطابق ماده (۶۸) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس، پس از تأیید هیأت نظارت بر انتخابات استان و هیأت نظارت مرکزی انتخابات اعلام می گردد

  • منبع خبر : سامانه اطلاع رسانی سازمان